Despre noi

Scopul asociației

Asociația pentru persoanele cu dizabilități „Ridică-te și umblă" își propune realizarea unui climat de familie între persoanele cu dizabilități locomotorii și de vedere, unite prin prietenie, suferință, speranță, credință și dragoste.

Declarația de misiune: „Ridică-te și umblă!"

Obiectivele asociației

1. Socializare completă prin relații de prietenie și comunicare deschisă.

2. Întâlniri regulate la trei săptămâni ale membrilor Asociației la sediul din strada „Mitropolit Dosoftei 22 B-C", Sector 5, București.

3. Valorificarea talentelor și abilităților profesionale și afirmarea lor.

4. Recreere - tabere, ieșiri în natură, jocuri, activități sportive.

5. Medierea pentru instruire și calificare în vederea integrării persoanelor cu dizabilități în activități remunerate.

6. Asistență socială, psihologică, juridică și spirituală.

7. Asistență specializată de recuperare pentru persoanele cu dizabilități locomotorii.

8. Procurarea de mijloace de accesibilizare specifice persoanelor cu dizabilități.

9. Corectarea percepției și imaginii despre persoanele cu dizabilități.

10. Speranță și credință.